O nás

ClaimNow.eu je špecializovaným portálom na získavanie odškodného spoločnosti Click2Claim s.r.o.

Ako pracujeme

1. Overenie údajov

Overenie a kompletizácia údajov o vašom lete.

2. Plná moc

Podpis plnomocenstva na zastupovanie v konaní.

3. Získanie náhrady

Získanie odškodného v mimosúdnom prípadne súdnom konaní. 

Kontaktujte nás

ClaimNow.eu - náhrady v leteckej preprave

ClaimNow.eu je špecializovanou službou na získavanie náhrad v oblasti nepravidelností v leteckej preprave. Patrí do skupiny Click2Claim.eu, najväčšieho špecialistu v tomto segmente v ČR a SR. Ponúkame:

  • bezplatné posúdenie vášho nároku,
  • zastupovanie pri komunikácii s leteckou spoločnosťou,
  • využitie našej silnej pozície na získanie finančného odškodného,
  • právne zastúpenie v prípade súdneho sporu.

Webová služba ClaimNow.eu vznikla z dôvodu, aby sme naše služby viac priblížili cestujúcim zo Slovenska a zároveň ponúkli alterantívu k už existujúcej službe Click2Claim.eu. Okrem slovenskej mutácie je aj niekoľko rozdielov v poskytovanej službe, najmä v oblasti cenotvorby, ako aj využitia služieb renomovaných advokátov v SR. Okrem slovenského trhu sa budeme postupne orientovať aj na ďalšie krajiny V4 a samozrejme neodmietneme záujemcov o naše služby aj z iných krajín.

Ako funguje získavanie odškodného?

ClaimNow.eu - získavanie náhrad je vo vlastnej réžii komplikovanéLetecká preprava je regulovaným segmentom a cestujúci sú v rámci leteckej dopravy chránení legislatívou Európskej únie pomerne nadštandardne. Napriek tomu je však problém s reálnym získavaním odškodného v prípade meškania letov, zrušenia letu a iných komplikácií. Letecké spoločnosti totiž, až na výnimky, radi hľadajú spôsoby, ako sa vyviniť spod povinnosti vyplatiť odškodnenie poškodeným cestujúcim. Pravidelne sa stáva, že sa na nás obracajú o pomoc cestujúci, ktorí sa predtým pokúšali získať odškodnenie vo vlastnej réžii. Letecká spoločnosť môže spomaľovať komunikáciu, žiadať dodatočné potvrdenia a najčastejšie komunikácia skončí tým, že za vinu problému s letom označia vyššiu moc. Cestujúci v leteckej preprave, ktorý nemá detailné znalosti právnych noriem a predchádzajúcich rozhodnutí tak nemá dostatok argumentov a ani právnu silu na to, aby finančné odškodnenie získal. Vďaka našim službám je získanie náhray v leteckej preprave dostupné každému cestujúcemu. Máme skúsenosti a silu na to, aby sme veľkú časť vyplatených odškodnení získavali už v mimosúdnom konaní, máme však kapacity a zázemie aj na to, aby sme sa s leteckými spoločnosťami vo vašom mene súdili. Ak ste mali zmeškaný, zrušený, presmerovaný let či zakúsili inú nepravidelnosť v leteckej preprave a myslíte si, že by ste mali mať nárok na odškodnenie, obráťte sa na nás a my okolnosti Vášho letu bezplatne vyhodnotíme. 

Spolupracujeme s

INEX

Cestovná kancelária

NATOUR

Cestovná kancelária

Weco-travel

Služby korporátneho cestovania

Air Marine Travel

Dovolenka v exotických destináciách

CeSYS

Systém predaja zájazdov na internete

František Herynk, CEO Click2Claim s.r.o.
Zdroj: finance.idnes.cz