Žiadosť o náhradu

Získajte finančné odškodnenie teraz! Bezplatne posúdime váš nárok. Žiadne poplatky vopred.

Prosíme, vyplňte základné údaje o vašom lete

Budeme vás obratom kontaktovať a preberieme s vami možnosti získania finančného odškodnenia za váš let. Nárok na odškodnenie NEVZNIKÁ v prípade, že meškanie či zrušenie letu bolo zapríčinené počasím, štrajkom alebo živelnou pohromou. Avšak v prípade, že letecká spoločnosť sa odvoláva na počasie a iné lety v daný deň odleteli, stojí za to váš nárok preveriť, pretože je šanca, že kompenzácia bude môcť byť priznaná.


Napíšte nám e-mail

Váš e-mail spracuje náš backoffice tím a v krátkom čase vám pošleme odpoveď.


Telefonický kontakt

Máme pre vás k dispozícii callcentrum, ktoré funguje v českom aj anglickom jazyku. 


Navštívte nás

Ak máte cestu okolo, určite sa u nás zastavte na kávu. Vaše otázky preberieme osobne.