Zrušený let

Letecká spoločnosť niekedy zruší let bez toho, aby vás informovala v dostatočnom predstihu.

Získajte odškodné za zrušený let

Pošlite nám prostredníctvom formulára základné údaje o lete a my váš nárok bezplatne preveríme.
BEZPLATNE OVERIŤ

Letecká spoločnosť je niekedy nútená zrušiť let, na ktorý už predala miesta. V prípade, že cestujúcim neoznámi zrušenie letu s dostatočným predstihom, cestujúcim vzniká nárok na odškodné. Musí ísť o let, ktorý je prevádzkovaný leteckou spoločnosťou registrovanou v EÚ alebo o let odchádzajúci z letiska, ktoré sa nachádza na území EÚ. Pozrite si ďalšie podmienky:

Letecká spoločnosť je v prípade zrušenia letu povinná upovedomiť cestujúcich dva týždne pred plánovaným termínom odletu. Ak je zrušenie oznámené v menšom predstihu, letecká spoločnosť je povinná ponúknuť cestujúcim presmerovanie letu takto:

  • Ak cestujúci boli o zrušení letu upovedomení v časovom úseku od 14 do 7 dní, malo im byť ponúknuté presmerovanie, ktoré im umožní odlet maximálne dve hodiny pred plánovaným (pôvodným) časom odletu a prílet na cieľové miesto maximálne štyri hodiny po plánovanom čase príletu.
  • Ak cestujúci boli o zrušení letu upovedomení v čase kraťšom ako 7 dní do odletu, malo im byť ponúknuté presmerovanie, ktoré im umožní odlet najviac hodinu pred plánovaným odletom a dosiahnutie cieľového mesta maximálne dve hodiny po plánovanom čase príletu.

Ak neboli splnené vyššie uvedené podmienky, vzniká nárok na odškodné v tejto výške:

Dĺžka letu do 1500 km

Nárok na odškodné 250 eur pre každého pasažiera bezplatne overíme po zadaní základných údajov o lete.

Dĺžka letu medzi 1500 a 3500 km

Nárok na odškodné 400 eur pre každého pasažiera bezplatne overíme po zadaní základných údajov o lete.

Dĺžka letu nad 3500 km

Nárok na odškodné 600 eur pre každého pasažiera bezplatne overíme po zadaní základných údajov o lete.

Získajte odškodné za zrušený let

Pošlite nám prostredníctvom formulára základné údaje o lete a my váš nárok bezplatne preveríme.
BEZPLATNE OVERIŤ

Zrušenie letu?

Pri zrušení letu pre vás bezplatne zabezpečíme

Bezplatné overenie nároku

Ak si nie ste istý, či váš let splnil nárok na získanie odškodného, splnenie podmienok preveríme za vás. Nič neplatíte a sami sa rozhodnete, či budete chcieť nárok vymáhať prostredníctvom nášho tímu.

Bezplatné podanie žiadosti

Ak chcete získať odškodné, ClaimNow.eu pre vás zabezpečí všetky služby bez toho, aby ste čokoľvek platili vopred. Podajte žiadosť o odškodné a my začneme okamžite pracovať na získaní náhrady.

Platba na váš účet

Náhradu vyplatíme na váš bankový účet. Naša odmena je fixná a nezávisí od toho, koľko práce sme museli vynaložiť. Už nepotrebujete kalkulačku na zložitý výpočet odmeny – je to úplne jednoduché!

Komplexné služby ClaimNow.eu

U nás dostanete všetky služby bez toho, aby ste sa museli obávať o výsledok konania. Snažiť sa získať náhradu za zrušený let je momentálne napriek snahe EÚ o zvýšenie ochrany spotrebiteľa takmer nemožné. Hoci Európska smernica č. 261/2004 jasne pomenováva práva cestujúcich, ich uplatnenie naráža na snahy leteckých spoločností o minimalizáciu nákladov. V praxi sa teda bežný cestujúci v mimosúdnom konaní svojej náhrady nedomôže (okrem výnimiek) a uplatnenie nároku na súde s opäť neistým výsledkom odradí takmer každého. Preto sa obráťte na nás, naše dlhoročné skúsenosti a tisícky spokojných klientov sú zárukou vašej spokojnosti.

Zastúpenie pri komunikácii
Finančné zabezpečenie
Mimosúdne vyrovnanie
Riešenie súdnou cestou

Mohlo by vás zaujímať

Články súvisiace s témou zrušený let

Zrušené lety

Pre našich klientov získavame odškodné napríklad na tieto prípady zrušenia letu

Naši spokojní klienti